Referat fra valgkomitémøte nr.1

Innkalte: Erik Arenz-Hansen, Dagny K. J. Hov, Sofie Kollstad. Tilstede: Erik Arenz-Hansen, Dagny K. J. Hov, Sofie Kollstad.

Saksliste:
01/20 Årsplan Rekruttering av nye kandidater utføres frem til høstmøtet (møte nr 2). Høstmøtet avholdes oktober/november/desember. Innstilling sendes ut ca i desember og følger frister for neste årsmøte i 2021.
02/20 Valg av leder. Erik foreslo Sofie som ble valgt ved akklamasjon.
03/20 Eventuelt Valgkommiteen etterlyser at styret i MDG Nordstrand tar ansvar for å offentliggjøre alle sine vedtekter (oppdatert versjon) på hjemmesiden.
03.03.2020 Nordstrand V/ Sofie Kollstad

18. august 2020