MDG i bydelsutvalget

14. juli 2017

Einy Langmoen

58 år, musiker og musikklærer.

Bor: Ekeberg

Verv: BU-representant

Einy portrett briller

«Jeg gikk med i MDG i 2012, og ble valgt inn i styret på Nordstrand i 2013, der jeg har vært med siden. Siden 2014 har jeg også vært medlem i Oslostyret. Mine politiske interesseområder favner vidt. Med en bakgrunn som musiker og musikklærer, samt mor til tre store barn og med en far på Simensbåten på over nitti år, sier det seg selv at jeg er opptatt av kultur, frivillighet, skole, helse og omsorg for barn, unge og eldre.

I 2013 begynte jeg å engasjere meg for bevaring av Ekebergsletta. Som mange andre her på Nordstrand, hadde jeg en vag forståelse av at Ekebergsletta og friområdene rundt var fredet. Ved nærmere ettersyn viste det seg at slik var det slett ikke. Derimot var det uhyre komplisert å få oversikt over saksgangen og hvor saken sto i øyeblikket. Jeg brukte to dager, med velvillig bistand fra byråkrater på Rådhuset for  å lage en etterrettelig tekst til en flyer som kunne deles ut på Norway Cup 2013.

At det skulle være så vanskelig å finne ut saksopplysninger for vanlige folk, om et tema som vitterlig angår svært mange, provoserte meg slik at tanken om å bli politiker kom av seg selv. Derfor er også grasrotengasjement og lokaldemokrati svært viktig for meg.»

Haakon Brænden

50 år, sivilingeniør

Bor: Ljan

Verv: Lokallagsleder og medlem av Bydelsutvalgets helse- og sosialkomite

Bilde av Haakon Brænden 18.4.2015

«Jeg meldte meg inn i MDG våren 2015 fordi jeg mener at MDG er det eneste partiet som tar miljøkrisen på alvor. Aldri før i menneskehetens historie har jordens økosystemer hatt så høye risiko for å påføres uopprettelig skade. Aldri før har menneskeheten som nå vært i stand til å ødelegge vårt eget miljø og vår egen art.

Miljøet – skogen, vannet, landjorden – tilhører ikke bare dagens generasjon, men også alle kommende generasjoner. Vi, våre barn og alle kommende generasjoner, har rett på en bedre og lysere verden. Som kristen mener jeg at røttene til miljøkrisen primært ikke er økonomiske eller teknologiske. Det er en krise som har utspring i menneskehjertet, ikke i miljøet. MDG er optimistiske med tanke på menneskehetens iboende godhet og positive hensikter. MDG er for tiden det eneste partiet som er villig til å foreta radikale forandringer for å skape en bedre fremtid.

Jeg representerer MDG i Bydelsutvalgets helse- og sosialkomite. Gjennom nesten 20 år har jeg arbeidet med ledelse og administrasjon i sykehus og nesten like lenge vært politisk aktiv på helse- og sosialtjenesteområdet. Både som folkevalgt til Bydelsutvalget og fylkesleder i et annet Oslo-parti. Gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge og en verdig alderdom er saksområder som ligger mitt hjerte nærmest.

Min motivasjon for å jobbe mer aktivt i politikken ble virkelig aktivert for om lag 15 år siden. I 2003 tok jeg et initiativ på lokallagsnivå som resulterte i at Oslo kommune likevel ikke solgte aksjene i Hafslund Energi til det finske energiselskapet Fortum, slik det daværende byrådet hadde planlagt. Mitt daværende parti var medlem av byrådet og på vippen i bystyret. Mitt initiativ fikk støtte lokalt og sentralt i partiet og medførte at det stemte imot salget. Oslo kommune sitter fortsatt med aksjene og det har gitt merinntekter på flere milliarder kroner over flere år, sammenliknet med et eventuelt aksjesalg. Vannkraftverk er en del av fellesskapets arvesølv, og en evigvarende inntektskilde som ikke må selges. Siden da har jeg vært engasjert på bydelsnivå og i Oslo-politikken, fordi det gir mening å jobbe nærmest dem som vi som politikere er til for.»