Fotocredit:

Olje, gass og det grønne skiftet – debattmøte 6. desember 2017

Interessante innledere, stødig ordstyrer og engasjert publikum. Mange gode poeng å finne gjennom de to timene møtet varte.

Se debatten her.

31. desember 2017