Kua dør mens gresset gror

18. mars 2016

 

Einy Langmoen har en helside i Oslo Syd-avisen om viktigheten av å sikre Ekebergsletta for fremtiden:

 

oslo syd mars 16 s04