- Trusselen om klimaendring er åpenbar og økende. Vi står overfor alvorlige trusler mot mangfoldet av liv på jorden og dermed vår eget livsgrunnlag.