Byøkologisk prosjekt i Enebakkveien

5. mai 2016

Bostedsløse har overtatt de tomme, verneverdige bygningene i Enebakkveien 460 B og C. Bygningene eies av Oslo kommune, som planlegger å rive dem. Byantikvaren oppfordrer til «bevaring og istandsetting av husmannsstua med tilhørende uthus, samt bevaring og istandsetting av tomannsboligen i byggmesterfunkis.» Vi håper politikerne lytter til byantikvaren!

Les mer på bloggen til Ivar Johansen