Fotocredit:

Bedre luft med lavutslippssone i Oslo

Etter mange års debatt ønsker Oslo endelig å innføre en lavutlippssone i byen. Forslaget er nå ute på høring. Her er spørsmål og svar for deg som lurer på hvilken effekt det vil få på luftkvaliteten og varetransporten.

14. juli 2017