Årsmøte i Nordstrand MDG

31. januar 2017

Tid: Torsdag 16. februar 2017, klokken 19.00-21.00

Sted: Lambertseter kirke, Langbølgen 33

Miljøpartiet De Grønnes lokallag for Nordstrand innkaller med dette alle medlemmer bosatt i bydelen til årsmøte. Saklisten er slik den er definert i vedtektene.

Årsmøtet innledes av Sigmund Håvar (https://no.m.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Hågvar).
Tittelen på innlegget er: Hvorfor bør Østmarka bli nasjonalpark?
Se også: http://www.ostmarkasvenner.no/nasjonalpark-i-ostmarka.261851.no.html

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. februar 2017 til haakon.braenden@online.no.

Vennligst gi beskjed om du kommer eller ikke via Facebook: https://www.facebook.com/events/425272781150548/

VEL MØTT!

1. Registrere fremmøtte og godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge møteleder, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle styrets årsmelding for 2016, herunder årsberetning fra BU-gruppen.
5. Behandle regnskap i revidert stand.
6. Vedta budsjett.
7. Behandle innkomne forslag og saker.
Forslag til vedtekter for Nordstrand MDG
8. Foreta følgende valg:
a) Leder, talsperson og nestleder til styret.
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
c) 2 medlemmer til valgkomitéen til neste årsmøte.
d) 1 revisor.
e) Representanter til Oslo MDGs fylkesårsmøte/representantskap, med rangerte vararepresentanter (virketid for representanter og vararepresentanter er ett år).
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
9. Eventuelt
a) Forberedelser til årsmøtet i Oslo MDG