Vi er på vei inn og hver stemme teller!

Dersom vi får samme stemmetall på Nordstrand som ved Stortingsvalget i 2013 får vi inn én representant i bydelsutvalget. Dersom dagens meningsmåling slår inn, får vi inn to: Einy Langmoen og Harald Bue. Miljøpartiet De Grønne er en annerledes og viktig stemme i politikken. Din stemme til Miljøpartiet De Grønne er en stemme for en grønn og trivelig bydel, og et viktig skritt på veien mot en bærekraftig verden.

30. juli 2015