Einy Langmoen

1.kandidat

Einy Langmoen er 1. kandidat til Nordstrand Bydelsutvalg og talsperson i Nordstrand MDG. Hun har markert seg lokalt i kampen for å bevare Ekebergsletta. Utover de overordnede miljøspørsmålene, er hun opptatt av lokaldemokrati, psykisk helse blant unge og en verdig alderdom for alle. Hun arbeider som musikklærer og frilansmusiker ved siden av å være politiker.