MDG Nordstrands toppkandidater til bydelsutvalget

2. april 2019

MDG Nordstrands toppkandidater til bydelsutvalget

På nominasjonsmøtet tirsdag 23. mars ble Einy Langmoen og Dag Sjøberg valgt til listetopper for Nordstrand MDG til høstens bydelsvalg.

Einy Langmoen (62) står på førsteplass på bydelslista. Hun er utdannet musiker / musikkpedagog, og arbeider som musiker og musikklærer. Siden 2015 har hun også vært produsent for Oslo Nysirkus. Einy har vært medlem av MDG siden 2012, og styremedlem siden 2013. Hennes nåværende styreverv er talsperson i Nordstrand MDG og styremedlem i Oslo MDG. Hun er også initiativtaker til folkeaksjonen «Ekebergsletta for alle» i 2013, og har vært tillitsvalgt i LO-systemet siden tidlig 90-tall. Medlem i landsstyret i Musikernes fellesorganisasjon (MFO) som frilansrepresentantfra 2002 til 2010. BU-representant / gruppeleder for Nordstrand MDG siden 2015. Hovedtillitsvalgt i Bærum for MFO siden 2016. Einy er særlig opptatt av kultur- og eldrepolitikk, bydelsutvikling og motvirking av et klassedelt samfunn i tillegg til miljøpolitikk.

Dag Sjøberg (58) har vært medlem av MDG siden 2012 og har vært MDG sin representant i Byutvikling-, miljø- og samferdselsetaten i bydel Nordstrand siden 2016. Han opplever der et godt arbeidsmiljø og at MDG har innflytelse, blant annet gjennom utarbeidelsen av Trafikkplanen for Nordstrand. Dag har vært opptatt av natur og miljø siden tenårene, da han var lokallagsleder i Natur og Ungdom. Han er en aktiv bruker av naturområder som Østmarka og Ekeberg / Brannfjell, men er også opptatt av grøntarealer i fortettingsområder. Dags tilnærming til lokalpolitiske utfordringer er faktabasert med fokus på pragmatiske løsninger.

Valglisten for Nordstrand MDG: 

 1. Einy B. Langmoen (62), musiker
 2. Dag Sjøberg (58), professor
 3. Katrine Selsø Hellem (36), miljørådgiver
 4. Hans A. Borgen (55), konsulent
 5. Sofie Kolstad (33), sykepleier
 6. Asle Røhne Rossavik (45), sykehjemsprest
 7. Susanne Heger (42), prosjektleder
 8. Karsten Gjefle (52), seniorrådgiver landbruksbistand
 9. Kristel Jüriloo (31), jurist
 10. Vegard Brox (43), programvareutvikler
 11. Vigdis Merete Olsen (53), statsviter
 12. Sigmund Hågvar (75), pensjonist
 13. Maria Therese Mikkelsen (34), advokat
 14. Gunnar Hasle (64), lege
 15. Miriam Staffansdotter Langmoen (25), student
 16. Kristoffer Kjelling (42), lektor
 17. Elise Lydersen (31), politi
 18. Harald Wigaard (75), boktrykker
 19. Bjørn Gunnar Sveen (81), pensjonist
 20. Michael Krohn (60), musiker