Harald Bue

2.kandidat

Harald Bue er vår 2. kandidat. Han mener det er viktig i bypolitikk å ta vare på grønne lunger som parker og naturområder. Han er ellers opptatt av samferdselspolitikk og energispørsmål. Bue arbeider som seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet.