Partiprogrammet er vedtatt!

Ja til vern av grøntarealer på Nordstrand
Ja til vern av grøntarealer på Nordstrand

Landsmøtet har vedtatt det nye partiprogrammet for stortingsperioden 2013 – 2017.

Nordstrand lokallag har bl.a. sørget for å få følgende inn i partiprogrammet:
«Praktisere jordvernet strengt og verne felles grøntarealer som skogsholt og parker inne i de store byene. Nybygging i byer og tettsteder må skje innenfor allerede utbygde eller ikke dyrkbare områder, med vekt på arealeffektivitet.»
Nordseter, Nordstrand bydel
Nordseter, Nordstrand bydel